Skatteminimering

Der er et par forhold omkring beskatning, man skal være opmærksom på, inden man springer ud som helt arbejdsfri.

Personfradraget kan ikke bruges til modregning i aktieindkomst. Personfradraget kan derimod bruges til at modregne i kapitalindkomst (renteindtægter). Hvis man ikke har en ægtefælle, der kan udnytte ens personfradrag, kan det dermed være en fordel at have så mange renteindtægter, at personfradraget bruges på dem.

Man skal også være opmærksom på, at når man opgør indkomsten eller tabet på handel med aktier, kan tab på aktier handlet på ikke-regulerede markeder (f.eks. First North markederne) ikke fratrækkes i gevinsten på aktier på regulerede markeder. Ligeledes kan tab på aktier handlet på regulerede markeder ikke fratrækkes i gevinster på aktier handlet på ikke-regulerede markeder. Begge dele er aktieindkomst og sammenlægges ved overskud i begge kategorier, når den totale aktieindkomst opgøres.

Personfradraget er i 2020 på 46500 kr.

Denne artikel er på ingen måde udtømmende for emnet. Læsere opfordres til at søge information andre steder end denne korte artikel. Den er udelukkende ment som en opfordring til, at man skal sætte sig ind i skattereglerne for ikke at komme til at betale unødvendigt meget i skat.