Tomatdyrkning

Tomater er nemme at dyrke, og de kan give et godt udbytte. Hjemmedyrkede tomater smager desuden meget bedre end dem man kan købe.

Såning

Tomater skal sås i perioden februar til april, alt efter om man har brug for tidlige planter til et godt drivhus, eller de skal stå et beskyttet sted udendørs.

Spiringstemperaturen skal være 15-20°C og frøene skal dækkes med et tyndt lag sand. Spiringstiden er 7 -21 dage.

Spirerne skal have rigeligt med lys fra alle sider, da de ellers strækker sig efter lyset.

Planterne

Nypriklet tomatplante
Nypriklet tomatplante

Når tomatplanterne har en størrelse, så de kan håndteres uden at beskadige dem, er det tid til at prikle dem i potter. 10-11 cm potter er en passende størrelse til formålet. Man skal være meget forsigtig når planterne tages op af såkassen. Stænglen må ikke knække, og man kan nemt rykke store dele af rodnettet af. Prøv at grave ind fra siden af planterne, og få fat i rødderne nedefra, imens sphagnumen forsigtigt løsnes. Potterne, der skal prikles i, er i forvejen forberedt ved at der er let trykket sphagnum i dem med en jævn overflade, der er vandet i forvejen. Der laves et hul i midten af potten med en passende dybde til den aktuelle plante. Planten føres forsigtigt ned i hullet, hvor rødderne skal have retning nedad. Jorden presses forsigtigt sammen om stængelen. Efter priklingen skal kimbladene flugte med overfladen af sphagnumen.

Efter priklingen skal planterne holdes jævnt fugtige, og stadig have lys fra alle sider. Efterhånden som planterne vokser til, skal de have en pind at støtte sig til, og stilles med luft imellem potterne.

Hvis du skal købe tomatplanter, skal du se efter om planterne har lige kraftige stængler. De vokser pænest, og kan bære flest frugter uden at knække sammen under vægten fra dem.

Opretvoksende planter skal løbende have fjernet sideskud. Busk tomater skal ikke have fjernet sideskuddene.

Alt efter om tomaterne skal dyrkes i et godt drivhus eller på friland, og alt efter hvornår foråret kommer det aktuelle år, skal planterne plantes ud mellem 1. maj og 5. juni.

Jeg foretrækker at dyrke tomatplanter i plantesække placeret på kapilærkasser. Det gør det nemt at finjustere tilførslen af gødning for de enkelte plantesække.

 For at sikre god bestøvning af blomsterne kan man enten overbruse planterne, eller ryste stammen på planterne, når man alligevel er rundt for at fjerne sideskud.

Tomatplanter kan ikke lide for store temperatursvingninger. De vokser ikke ordentligt hvis temperaturen kommer under 10°C om natten, og de vil ikke have stegende hede om dagen. De må desuden ikke få for hård sol.

Opbundet tomatplante
Opbundet tomatplante

Med hensyn til gødning, så bruger jeg en hjemmeblandet gødning, som en omtalt i artiklen Gødning.

Det er dog nemmest at starte med flydende drivhusgødning fra Pindstrup. Det er nemt og bekvemt, og det er nemt at dosere korrekt. Gødningen er optimeret til drivhusbrug, hvor planterne ikke selv kan skaffe næring ved at sende rødderne længere i jorden.

Når planterne skal have mere støtte end en pind kan give, er det tid til at binde dem op. Sørg for at der er plads til at stænglen kan vokse i tykkelse hvor snoren bliver bundet til planten. Efterhånden som planten vokser op, snoes snoren rundt om stammen. Når toppen af tomatplanterne nærmer sig toppen af drivhuset, fjernes topsḱuddet. Man kan desuden med fordel binde toppen af tomatplanten op med en ekstra snor. Når tomatplanter bliver tunge frugter, er der risiko for at planten synker sammen under vægten.

De første tomater er modne, når planterne er kommet til at sætte den 8. blomsterklase, og der bliver sat omkring en klase om ugen. Man kan altså gå og glæde sig i 2 måneder til at der er modne tomater.

Der skal masser af sol til for at få gode tomater. Bladene fjernes fra bunden op til den nederste klase tomater, der begynder at modne. Der er stadig rigeligt med blade til at trække produktionen af tomater, og tomaterne modner hurtigere. Det er desuden nemmer at se hvad der er af tomater på planterne, når de nederste blade er fjernet. Der skal efterlades 3-4 blade på planten. Det kan lade sig gøre at tvangsmodne tomater, men de kommer aldrig til at smage som solmodnede tomater.

Griffelråd

Tomat med griffelråd
Tomat med griffelråd

Griffelråd er resultatet af, at nogle celler ikke har fået tilstrækkelig vandforsyning, og dermed er døde. Det er oftest forårsaget af kalkmangel. Hvis man køber billige plantesække med et sort og klægt indhold, skal man huske selv at tilføre kalk til planterne. Det kan gøres enten forebyggende ved at drysse havekalk rundt om planterne, eller tilsætte et gram kalksalpeter pr. liter vand tomaterne får. Man kan også bruge postevand til at vande tomaterne med i stedet for regnvand, da de så af den vej får ekstra kalk.

 Det er også en fordel at sænke temperaturen i drivhuset ved at lufte ud, og give tomaterne skygge, så de ikke har så stort vandbehov. Man kan endelig sørge for at rødderne altid har adgang til en passende mængde vand, så de holdes i god form, og kan trække det nødvendige vand op til planten. Hvis planterne er hårdt angrebet, kan man fjerne nogle af de nederste blade, så de ikke bruger vand, og der dermed bliver mere vand til rådighed for frugterne.

Gødskning

Det er let at se om tomatplanterne får den rette mængde gødning.

Hvis de har en lang og tynd top får de for lidt gødning

Hvis de har en kraftigt krøllet top får de for meget gødning.

Hvis de har en let krøllet top får de korrekt gødning.

Man kan stoppe gødningen af tomatplanterne i midten af august eller starten af september, når der ikke er mere vækst, og de sidste tomater bare skal modne.