Gødning

Den nemmeste gødning at bruge er kunstgødning. Det omtales normalt som NPK gødning. De tal, der står efter NPK fortæller hvor mange procent af gødningen, der er hver af delene. De sidste procenter, der ikke er redegjort for, er fyldstof.

Kvælstof (N) er vigtig for stilke og blades vækst. For lidt kvælstof resulterer i gule blade. For meget kvælstof resulterer i en ranglet vækst.

Fosfor (P) er vigtigt for røddernes udvikling.

Kalium er vigtigt for fotosyntesen og vandoptaget. Mangel på Kalium giver samme symptomer som vandmangel.

Jeg blander min egen gødning, da der er en del penge at spare på det. Jeg bruger Pioner NPK(Mg) Makro Blå, der er en 14-3-23(3) gødning. Derudover har den 3,9% svovl. Det opløses i lunt vand i forholdet 1:10. Der tilsættes 1 promille Pioner Mikro med Jern. Pioner Mikro med Jern indeholder alle de basale mikronæringsstoffer (Bor (B) 0,23%, Kobber (Cu) 0,14%, Jern (Fe) 1,32%, Mangan (Mn) 0,50%, Molybdæn (Mo) 0,05%, Zink (Zn) 0,18%), som planter normalt kan trække op fra jorden. Da disse næringsstoffer ikke findes i opfræst højmose (sphagnum), eller hvad man nu bruger til at fastholde rødderne på planterne, skal disse næringsstoffer tilføres via vandet for at undgå, at der opstår mangeltilstande for planterne.
Jeg har ikke fundet er forhandler af Pioner, der sælger til private.Hvis du selv vil blande gødning til væksthusbrug, må du finde et alternativ mærke, der har de samme produkter. Husk at NPK gødningen skal være krystallisk, så kan den nemt opløses i vand.

Dansk Supermarked

Dansk Supermarked har lanceret en kampagne under titlen "Min Køkkenhave".

Da jeg alligevel skulle hente nogle forsyninger, kunne jeg lige så godt få nogle potter med hjem. Der var dog et teknisk problem med registrering af hvor mange potter jeg havde ret til. Jeg oplevede problemet søndag d. 24. april. Medarbejderen i kundeservice kendte ikke lige til deres ordning, men kunne se problemstillingen efter et opslag i deres tilbudskatalog.

Der er i alt 24 forskellige potter at samle. Jeg fik i alt 8 potter ud af min indkøbstur. Jeg var heldig at få et par potter af en kunde bag mig ved kassen, der hørte at jeg spurgte kassedamen, om det kunne passe, at jeg ikke skulle have flere potter. Hun havde udleveret hvad hun skulle ifølge bonen, som der var fejl på. Der var 7 forskellige potter i den håndfuld jeg fik samlet sammen.

Kampangnen blev lanceret sent i forårssæsonen 2016, og blev gentaget i en kort periode tidligt om foråret i 2017.

Potte

Til højre ses hvordan en pote ser ud, når den bliver udleveret. Det, der er mest værd er potten på ca. 4x4cm. De er fine til at så ting i, hvor man normalt ville så et frø i en enkelt potte. Her slipper man så for at banke potten af, da den er lavet af sphagnum.

Læs mere: Dansk Supermarked

Tomatdyrkning

Tomater er nemme at dyrke, og de kan give et godt udbytte. Hjemmedyrkede tomater smager desuden meget bedre end dem man kan købe.

Såning

Tomater skal sås i perioden februar til april, alt efter om man har brug for tidlige planter til et godt drivhus, eller de skal stå et beskyttet sted udendørs.

Spiringstemperaturen skal være 15-20°C og frøene skal dækkes med et tyndt lag sand. Spiringstiden er 7 -21 dage.

Spirerne skal have rigeligt med lys fra alle sider, da de ellers strækker sig efter lyset.

Planterne

Nypriklet tomatplante
Nypriklet tomatplante

Når tomatplanterne har en størrelse, så de kan håndteres uden at beskadige dem, er det tid til at prikle dem i potter. 10-11 cm potter er en passende størrelse til formålet. Man skal være meget forsigtig når planterne tages op af såkassen. Stænglen må ikke knække, og man kan nemt rykke store dele af rodnettet af. Prøv at grave ind fra siden af planterne, og få fat i rødderne nedefra, imens sphagnumen forsigtigt løsnes. Potterne, der skal prikles i, er i forvejen forberedt ved at der er let trykket sphagnum i dem med en jævn overflade, der er vandet i forvejen. Der laves et hul i midten af potten med en passende dybde til den aktuelle plante. Planten føres forsigtigt ned i hullet, hvor rødderne skal have retning nedad. Jorden presses forsigtigt sammen om stængelen. Efter priklingen skal kimbladene flugte med overfladen af sphagnumen.

Efter priklingen skal planterne holdes jævnt fugtige, og stadig have lys fra alle sider. Efterhånden som planterne vokser til, skal de have en pind at støtte sig til, og stilles med luft imellem potterne.

Hvis du skal købe tomatplanter, skal du se efter om planterne har lige kraftige stængler. De vokser pænest, og kan bære flest frugter uden at knække sammen under vægten fra dem.

Opretvoksende planter skal løbende have fjernet sideskud. Busk tomater skal ikke have fjernet sideskuddene.

Alt efter om tomaterne skal dyrkes i et godt drivhus eller på friland, og alt efter hvornår foråret kommer det aktuelle år, skal planterne plantes ud mellem 1. maj og 5. juni.

Jeg foretrækker at dyrke tomatplanter i plantesække placeret på kapilærkasser. Det gør det nemt at finjustere tilførslen af gødning for de enkelte plantesække.

 For at sikre god bestøvning af blomsterne kan man enten overbruse planterne, eller ryste stammen på planterne, når man alligevel er rundt for at fjerne sideskud.

Tomatplanter kan ikke lide for store temperatursvingninger. De vokser ikke ordentligt hvis temperaturen kommer under 10°C om natten, og de vil ikke have stegende hede om dagen. De må desuden ikke få for hård sol.

Opbundet tomatplante
Opbundet tomatplante

Med hensyn til gødning, så bruger jeg en hjemmeblandet gødning, som en omtalt i artiklen Gødning.

Det er dog nemmest at starte med flydende drivhusgødning fra Pindstrup. Det er nemt og bekvemt, og det er nemt at dosere korrekt. Gødningen er optimeret til drivhusbrug, hvor planterne ikke selv kan skaffe næring ved at sende rødderne længere i jorden.

Når planterne skal have mere støtte end en pind kan give, er det tid til at binde dem op. Sørg for at der er plads til at stænglen kan vokse i tykkelse hvor snoren bliver bundet til planten. Efterhånden som planten vokser op, snoes snoren rundt om stammen. Når toppen af tomatplanterne nærmer sig toppen af drivhuset, fjernes topsḱuddet. Man kan desuden med fordel binde toppen af tomatplanten op med en ekstra snor. Når tomatplanter bliver tunge frugter, er der risiko for at planten synker sammen under vægten.

De første tomater er modne, når planterne er kommet til at sætte den 8. blomsterklase, og der bliver sat omkring en klase om ugen. Man kan altså gå og glæde sig i 2 måneder til at der er modne tomater.

Der skal masser af sol til for at få gode tomater. Bladene fjernes fra bunden op til den nederste klase tomater, der begynder at modne. Der er stadig rigeligt med blade til at trække produktionen af tomater, og tomaterne modner hurtigere. Det er desuden nemmer at se hvad der er af tomater på planterne, når de nederste blade er fjernet. Der skal efterlades 3-4 blade på planten. Det kan lade sig gøre at tvangsmodne tomater, men de kommer aldrig til at smage som solmodnede tomater.

Griffelråd

Tomat med griffelråd
Tomat med griffelråd

Griffelråd er resultatet af, at nogle celler ikke har fået tilstrækkelig vandforsyning, og dermed er døde. Det er oftest forårsaget af kalkmangel. Hvis man køber billige plantesække med et sort og klægt indhold, skal man huske selv at tilføre kalk til planterne. Det kan gøres enten forebyggende ved at drysse havekalk rundt om planterne, eller tilsætte et gram kalksalpeter pr. liter vand tomaterne får. Man kan også bruge postevand til at vande tomaterne med i stedet for regnvand, da de så af den vej får ekstra kalk.

 Det er også en fordel at sænke temperaturen i drivhuset ved at lufte ud, og give tomaterne skygge, så de ikke har så stort vandbehov. Man kan endelig sørge for at rødderne altid har adgang til en passende mængde vand, så de holdes i god form, og kan trække det nødvendige vand op til planten. Hvis planterne er hårdt angrebet, kan man fjerne nogle af de nederste blade, så de ikke bruger vand, og der dermed bliver mere vand til rådighed for frugterne.

Gødskning

Det er let at se om tomatplanterne får den rette mængde gødning.

Hvis de har en lang og tynd top får de for lidt gødning

Hvis de har en kraftigt krøllet top får de for meget gødning.

Hvis de har en let krøllet top får de korrekt gødning.

Man kan stoppe gødningen af tomatplanterne i midten af august eller starten af september, når der ikke er mere vækst, og de sidste tomater bare skal modne.

Drivhuset

Drivhus byggeriet

LED vækstlys

Tomatdyrkning

Gødning

Drivhus byggeriet

Det er et langvarigt projekt at få et drivhus op og stå, når man absolut vil starte med at hente materialer til det kommende drivhus fra noget gammelt erhvervsdrivhus, der alligevel skal rives ned, og man derefter beslutter sig til at drivhuset skal stå, hvor et buskads dækker over at roden efter et kæmpe træ stadig skyder.

I påsken 2010 blev materialerne til at bygge drivhuset af hentet hos Kim Brøgger. Hvis navnet virker bekendt, har du muligvis hørt det i et indslag i TV2 Østjylland. Han havde nogle gamle drivhuse stående, der allligevel bare skulle pilles ned, så der kunne vi hente træværk og især glas til drivhuset. Der var også lige den type dør, jeg altid har ment er kønnest til drivhuse.

Hen over sommeren 2010 blev buskadset hvor drivhuset skal bygges, fjernet fra haven. Tilbage var så en stor rod, som stadig var levende, og sad meget godt fast. I foråret 2011 fik vi den endelig gravet op, og planeret terrænnet igen.

Da jeg gik i gang med at grave ud til sokkel fandt jeg en masse kraftige rødder tilbage i jorden, så det endte med at jeg gravede hele hullet ud, i stedet for kun at grave en rende til soklen.

Start på drivhussokkel
Start på drivhussokkel

 

Fundamentet

Som det ses på billedet er de nederste ca. 20 cm sokkel støbt i beton. Resten er sat i 100 mm Lecasten. Det er begrænset hvor meget fundamentet skal bære, så det er ikke nødvendigt med fundamentsblokke. Soklen er de autoriserede 90 cm nede i jorden, så bunden af fundamentet burde være i frostfri dybde.

Soklen bliver pudset med en mørtel og cement blanding for at give den en pæn finish.

Træværket

Industridrivhuse i træ bliver faktisk ikke holdt oppe af træ. Træet danne kun den yderste skal, hvor glasset monteres. Træværket er indvendigt understøttet af en solid jernkonstruktion, der også bærer alt hvad der er i et drivhus.

Mit lille hobbydrivhus får en bærende konstruktion af træ. Der bliver brugt 100x100 mm stolper i hjørnerne, der også holder yderkanterne af glasset. Yderste del af tagkonstruktionen er også 100x100 mm. Midt på langsiderne og en endegavlen er der en støttepind på 50x100 mm. Alt det bærende træ er sat godt en meter i jorden, og er boltet til fundamentet. I bund og top er der først en kant af 50x100 mm planke rundt. I dørenden er der en 50x100 mm pind sat oven på den vandrette pind, der er toppen af dørrammen. Skråstiverne er nogle tilfældige lægter fundet på lageret af brugt træ.Topplanke, sprosser og dør er de originale fra et 7 m industridrivhus (7 m vil sige, at et drivhus er 7 meter bred, et drivhus fra slutningen af 60'erne eller starten af 70'erne). Husk at der skal være ca. 3 mm ekstra plads imellem sprosserne i forhold til glassets bredde. Hvis et stykke glas bliver lagt i spænd, knækker det hurtigt. Der skal være plads til at materialerne kan arbejde og udvide sig forskelligt. Det er derfor man bruger kit som elastisk fugemasse. Vandplanker (det profilerede træ, der holder overgangen mellem sidesprosser og tagsprosser) er notorisk rådnet væk på drivhuse af den årgang, så der er blevet høvlet nogle nye til. Der er ingen sprosser i dørenden til at holde glasset, så ud over dørrammen er der lavet profil i pindene, der er lagt i bunden for at låse dørrammen godt fast. Udluftningen bliver en lille klap i hver end af drivhuset.

Glasset

Der bruges 2 typer kit til montering af glas. Underkit og overkit. Underkit er meget stift, når det er nyt, og bliver hurtigt hårdt. Overkit er ret blødt som nyt, og holder sig blød i flere år under den tynde yderste hinde, der hurtigt kommer. Jeg er vokset op med, at der kun bruges overkit, også til ilægning af ruder. Hvis man kender en gartner, vil jeg anbefale at låne en kitsprøjte og en spand overkit. Ellers kan man købe kit på små patroner, af samme type som man køber andre fugeprodukter på.

Når man monterer 90 cm bred glas, skal der bruges 45 mm firkantede stifter, hvor hovedet ikke stikker ud (35 mm stifter kan bruges i en snæver vending). Der sættes 2 stifter i vandplanken til at understøtte nederste stykke glas i taget, ellers går der ikke mange dage inden det glider ned. Der lægges en jævn stribe kit i kanten af sprosserne og en tynd stribe på vandplanken. Glasset lægges på plads i kittet og sikres med 2 stifter i hver side. En lidt fra bunden, og en midt på ruden. Der lægges kit i sprosserne til næste stykke glas. Det skal lægges med en god cm i overlæg på ruden nedenfor. Der sættes en stift til at understøtte glasset i hver side. De giver samtidig den sidste støtte til glasset under. Når øverste rude monteres, lægges der også kit på topplanken, og øverste del af glasset sikres med stifter. Når alt glas er lagt i drivhuset, skal ruderne have overkit. Det er en forseglende fuge rundt i kanten imellem sprosser og glas.

 

Næsten færdigt drivhus
Næsten færdigt drivhus

På billedet mangler der at blive malet overkit, blive sat luftklapper i, og blive lagt gulv.

Gulvet

Gulvet er lagt ca. 20 cm under terrænnet udenfor. Det giver ekstra frihøjde i drivhuset. Der er lagt nogle 40 x 40 cm fliser, jeg havde mulighed for at hente gratis.

Valg af drivhus

Hvis man er knap så forhippet på at ville bygge alt selv, men er mere praktisk anlagt og bare vil se resultater, findes der mange gode drivhuse på markedet. Start med at udse et godt sted at placere drivhuset. Det skal være et jævnt terræn, og gerne noget der ikke skal ryddes først. Der må gerne være noget naturlig skygge mod syd og vest, men ikke alt for meget.

Når modellen af drivhus skal vælges, så se efter at det er med 4 mm glas. En overgang var billige drivhuse med 3 mm glas, og resultatet var ikke særligt holdbart. Det er dog mest almindeligt med 4 mm glas i drivhuse i dag. Det er desuden værd at gå efter en god sidehøjde på drivhuset. Det gør dels, at planterne kan udvikle sig lige op, selv ude i siderne af huset, og det giver et større volumen i drivhuset, så klimaet er mere stabilt. Der skal desuden være mulighed for masser af udluftning, og den skal gerne være automatisk, så vinduerne selv åbner, når temperaturen stiger.